Bacaan Sholat Shubuh Yang Benar

1.Membaca Niat sholat shubuh
2.Takbiratul Ikhram, berdiri sambil mengucapkan takbir “Allahu Akbar”
3.Setelah takbir berdiri dengan kedua tangan berada diperut sambil membaca doa iftitah.

DOA IFTITAH
Allahu akbar kabiiroo wal-hamdu lillaahi katsiiro wa subhaanallaahibukrotaw wa ashiilaa, Innii wajjahtu wajhiya lil-ladzii fathoros-samaawaati wal ardho haniifam muslilaw wamaa ana minal-musyrikiin, Innaa sholaatii wanusukii wamahyaaya wamamaatii lillaahirabbil-aalamiin. laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa ana minal-muslimiin.

ARTINYA :
Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji hanya kepunyaan allah, pujian yang banyak, dan maha suci allah diwahtu pagi dan petang. kuhadapkan wajahku (hatiku) kepada tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk allah, tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan nya, dan aku golongan dari orang muslimin.

Langkah Shalat Subuh Rakaat Pertama

1.Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al fatihah, setelah membaca surat al-fatihah selanjutnya membaca surah lainnya yang anda hafal.
2.Mengucapkan takbir “Allahu Akbar” untuk bersiap rukuk.
3.Rukuk, dengan cara membungkuk bersamaan dengan kedua tangan yang diletakan di atas lutut, kemudian membaca bacaan rukuk sebanyak 3 kali.
Subahana rabbial ‘azimi wabihamdih.
4.Melakukan Iktidal setelah rukuk, dengan membaca bacaan.
Sami’allahu liman hamidah.
5.Berdiri iktidal, saat berdiri tegak berdiri tegak biasa, bacalah bacaan berikut ini.
Rabbana lakalhamdu mil assamawati wamil ardhi wamil a’maasyita min syai i’nba’du.
6.Setalah bacaan iktidal selesai kemudian melakukan Sujud pertama, dengan kedua tangan menyentuh lantai, dan juga posisi dahi kita juga sejajar dengan kedua tangan, dan kedua dengkul menyangga sujud, dengan membaca bacaan sujud.
Subhana rabbiayal a’la wabihamdih.
7.Setelah sujud pertama adalah duduk diantara dua sujud, kemudian duduk seperti berlutut, dan bacaan yang dibaca adalah.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa’kni warzuqni wahdini wa’afini wa’fu ‘anni.
8.Sujud yang kedua, bacaan nya masih sama dengan bacaan sujud yang pertama yaitu dengan membaca bacaan sujud sebanyak 3 kali.

Langkah Sholat Subuh Rakaat Kedua

1.Berdiri pada rakaat kedua setelah melakukan sujud pada rakaat pertama, kemudian membaca surah Al fatihah dan Surah lain yang kita kuasai.
2.Mengucapkan takbir “Allahu Akbar” untuk bersiap rukuk.
3.Rukuk, dengan cara membungkuk bersamaan dengan kedua tangan yang diletakan di atas lutut, kemudian membaca bacaan rukuk sebanyak 3 kali.
Subahana rabbial ‘azimi wabihamdih.
4.Iktidal sehabis rukuk, dan melakukan gerakan berdiri setelah rukuk dengan membaca.
Sami’allahu liman hamidah.
5.Berdiri iktidal, berdiri tegak biasa, dengan membaca .
Rabbana lakalhamdu mil assamawati wamil ardhi wamil a’maasyita min syai i’nba’du.
6.Masih dalam posisi berdiri iktidal, kemudian membaca membaca doa Qunut

doa Qunut

Allahummahdinii fii man hadaiit,
Wa’aafinii fii man ‘aafaiit,
Wa tawallanii fii man tawallaiit,
Wa baarik lii fiimaa a’thoiit,
Wa qinii birohmatika syarra maa qadhaiit,
Fa innaka taqdhii walaa yuqdaa ‘alaiik
Wa innahu laa yadzillu man waalaiit,
Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit,
Tabaa rakta rabbanaa wata’aalait
Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit
Astaghfiruka wa atuubu ilaiik,
wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadinin-nabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.”

Dibawah Ini Bacaan Do’a Qunut Sholat Berjamaah Latin

“Allahummahdinaa fii man hadaiit,
Wa’aafinaa fii man ‘aafaiit,
Wa tawallanaa fii man tawallaiit,
Wa baarik lii fiimaa a’thoiit,
Wa qinaa birohmatika syarra maa qadhaiit,
Fa innaka taqdhii walaa yuqdaa ‘alaiik
Wa innahu laa yadzillu man waalaiit,
Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit,
Tabaa rakta rabbanaa wata’aalait
Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit
Astaghfiruka wa atuubu ilaiik,
wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadinin-nabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.”

Artinya :
“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang2 yang telah Engkau beri petunjuk.
Berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan.
Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin.
Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku.
Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan.
Karena, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum atau menentukan atas Engkau.
Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan.
Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi.
Maha berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau.
Segala puji bagi-Mu atas yang telah engkau pastikan.
Aku mohon ampun dan kembali (taubat) kepada Engkau.
Semoga Allah memberi rahmat, berkah dan salam atas nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya dan serta sahabatnya.”

7.Selanjutnya melakukan Sujud pertama dan kedua dalam rakaat kedua, teknik sama seperti sujud pada rakaat pertama.
8.Kemudian adalah duduk tahiyat akhir dengan posisi sedikit menyamping ke kiri dengan membaca doa.
doa tahiyat akhir
AT’TAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWAATUTH THOYYIBAATULILLAAH. AS-SALAAMU’ALAIKA AYYUHANNABIYYU WA RAHMATULLAAHI WABARAKAATUH, ASSALAAMU’ALAINA WA’ALAA IBAADILLAAHISHAALIHIIN. ASYHADUALLAA ILAAHA ILLALLAAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. ALLAAHUMMA SHALLI’ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD.
WA’ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.
KAMAA SHALLAITA ALAA SAYYIDINA IBROOHIIM WA ALAA AALI SAYYIDINA IBROOHIIM. WABAARIK’ALAA SAYYIDINA MUHAMMAD WA ALAA AALI SAYYIDINA MUHAMMAD. KAMAA BAARAKTA ALAA SAYYIDINA IBROOHIIM WA ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM FIL’AALAMIINA INNAKA HAMIIDUM MAJIID.

ARTINYA :
Segala kehormatan, dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya allah. keselamatan atas engkau wahai nabi muhammad, demikian pula rahmat engkau dan berkahnya. keselamatan dicurahkan pula untuk kami dan atas seluruh hamba allah yang shaleh – shaleh. aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan allah. dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad adalah utusan allah. ya allah! limpahilah rahmatmu kepada nabi muhammad.
ya allah! limpahilah rahmat atas keluarga nabi muhammad.
sebagai mana telah engkau beri rahmat kepada nabi ibrohim dan keluarganya.
dan limpahilah berkah atas nabi muhammad beserta para keluarganya. sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada nabi ibroohiim dan keluarganya. bahwasanya engkau tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia diseluruh alam.

9.Terakhir adalah Kepala berpaling ke arah Kanan dengan mengucapkan salam, dan kemudian berpaling ke kiri dengan mengucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullah
Sekian dari kami semoga anda mendapat manfaat dari tulisan yang kami buat.

Advertisements

Bacaan Tahiyat Awal Dan Tahiyat Akhir Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Assalamu alaikum Wr. Wb, Alhamdullilah setelah cukup lama akhirnya saya bisa meng update kembali artikel pada blog kesayangan kita ini. pada kesempatan kali ini kami akan menuliskan bacaan sholat, tepatnya bacaan sholat tahiyat awal dan tahiyat akhir atau sering disebut juga dengan sebutan duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir.Kapan kah tahiyat awal dan tahiyat akhir dibacakan pada saat sholat..? Jika sobat kajian muslim menjalankan sholat 4 rakaat maka tahiyat awal dibaca pada rakaat kedua, sedangkan tahiyat akhir dibaca pada rakaat ke 4. Jika sobat kajian muslim menjalankan sholat dengan 3 rakaat, maka tahiyat wal di baca pada rakaat ke 2 dan tahiyat akhir dibaca pada rakaat ke 3.Jika sobat kajian muslim melaksanakan sholat 2 rakaat, maka tahiyat awal pada rakaat kedua tidak perlu sobat baca, artinya pada rakaat ke 2 ini sobat langsung membaca bacaan tahyiat akhir/tasyahud akhir, sampai disini saya harap untuk sobat yang masih awam bisa memahami dengan tulisan yang saya tuliskan di atas, untuk selanjutnya langsung saja kita simak bacaan tahiyat awaldan tahiyat akhir berikut ini. http://www.kajianmuslim.net/2017/08/bacaan-tahiyat-awal-dan-tahiyat-akhir-arab-latin-dan-artinya-lengkap.html

Tahiyat awal
AT’TAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWAATUTH THOYYIBAATULILLAAH. AS-SALAAMU’ALAIKA AYYUHANNABIYYU WA RAHMATULLAAHI WABARAKAATUH, ASSALAAMU’ALAINA WA’ALAA IBAADILLAAHISHAALIHIIN. ASYHADUALLAA ILAAHA ILLALLAAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. ALLAAHUMMA SHALLI’ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD.

ARTNYA :
Segala kehormatan, dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya allah. keselamatan atas engkau wahai nabi muhammad, demikian pula rahmat engkau dan berkahnya. keselamatan dicurahkan pula untuk kami dan atas seluruh hamba allah yang shaleh – shaleh.

aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan allah. dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad adalah utusan allah. ya allah! limpahilah rahmatmu kepada nabi muhammad.

Tahiyat Akhir

AT’TAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWAATUTH THOYYIBAATULILLAAH. AS-SALAAMU’ALAIKA AYYUHANNABIYYU WA RAHMATULLAAHI WABARAKAATUH, ASSALAAMU’ALAINA WA’ALAA IBAADILLAAHISHAALIHIIN. ASYHADUALLAA ILAAHA ILLALLAAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. ALLAAHUMMA SHALLI’ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD.WA’ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.KAMAA SHALLAITA ALAA SAYYIDINA IBROOHIIM WA ALAA AALI SAYYIDINA IBROOHIIM. WABAARIK’ALAA SAYYIDINA MUHAMMAD WA ALAA AALI SAYYIDINA MUHAMMAD. KAMAA BAARAKTA ALAA SAYYIDINA IBROOHIIM WA ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM FIL’AALAMIINA INNAKA HAMIIDUM MAJIID.

ARTINYA :
Segala kehormatan, dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya allah. keselamatan atas engkau wahai nabi muhammad, demikian pula rahmat engkau dan berkahnya. keselamatan dicurahkan pula untuk kami dan atas seluruh hamba allah yang shaleh – shaleh. aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan allah. dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad adalah utusan allah. ya allah! limpahilah rahmatmu kepada nabi muhammad.ya allah! limpahilah rahmat atas keluarga nabi muhammad.sebagai mana telah engkau beri rahmat kepada nabi ibrohim dan keluarganya.dan limpahilah berkah atas nabi muhammad beserta para keluarganya. sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada nabi ibroohiim dan keluarganya. bahwasanya engkau tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia diseluruh alam.

Allhamdulilah bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir ini sudah selesai, untuk sobat yang baru menghapal bacaan ini mudah mudahan apa yang kami bagikan disini dapat dengan mudah dimengerti dan di fahami, dan semoga semua inijuga dapatmenjadikan amal ibadah bagi kita semua, untuk penulisan artikel kaliini saya cukupkan sampai disini, akhirkata sayaucapkan wasallam.

Susunan Doa Tahlil Untuk Orang Meninggal

Berikut ini adalah bacaan doa tahlil untuk orang meninggal, doa tahlil yang kami bagikan dihalaman ini adalah doa yang sering dibaca, dalam artian doa tahlil ini sudah umum di kalangan masyarakat dan juga doa ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, teman-teman bisa mempelajari nya disini, mudah-mudahan mudah untuk dipelajari, sehingga menjadikan manfaat buat teman-teman, maupun yang lainnya, mari kita pelajari bersama http://www.kajianmuslim.net/2017/11/bacaan-doa-tahlil-lengkap-dengan-arab-latin-dan-artinya.html

Bacaan Doa tahlil hadiah

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM.
ILAAHADHOROTIN NABIYYIL MUSTHOFAA SHOLLALLOOHU’ALAIHIWA SALLAMA WA AAHLIHI WA AZWAAJIHI WA AULAADIHI WA DZURRIYYAATIHI.Al-Fatihah.

ARTINYA :

Dengan nama allah yangmahapengasih lagi maha penyayang, kepada yang terhormat nabi muhammad SAW yang terpilih, kepada segenap keluarga para istri dan anak-anak cucu beliau, (bacaan alfaatihahkamitujukan kepadamereka).

Bacaan Doa tahlil alfaatihah

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
ALHAMDULILLAAHI ROBBIL’AALAMIIN. ARROHMAANIR ROHIIM. MAALIKIYAUMIDDIN. IYYAAKANA’BUDU WA IYYAAKANASTA’IIN. IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM. SHIROOTHOL LADZIINA AN’AMTA’ ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUUBI’ALAIHIM WALADHAALLIIN. AMIIN.

ARTINYA :

Dengan nama allah yangmahapengasih lagimahapenyayang.segala puji bagi allah,tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang menguasai hari pembalasan. hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah pula kami memohon pertolongan. tunjukanlah kami kejalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga engkau kabulkan permohonan kami.

Bacaan doa tahlil hadiah

ILAA HADHOROOTI IKHWAANIHI MINAL ANBIYAA-I WAL MURSALIINA WAL AULIYAA-I WASH SYUHADAA-I WASH SHOOLIHIINA WASH SHOHAABATI WAT TAABI’IINA WAL’ULAMAA-IL’AAMILIINA WALMUSHONNI FINAL MUKH-LISHIINA WA JAMII’IL MALAA-IKATIL MUQORROBIINA KHUSHUUSHON SAYYIDINAA ASY SYAIKHI’ABDIL QOODIRIL JAILAANII. AL-FATIHAH…

ARTINYA :

kepadayang terhormatpara handai tolan dari para nabi dan rosul, para wali, para syuhada’, orang-orang shaleh, para sahabat, para ulama yang meng amalkan ilmunya,parapengarang yang ikhlas,dan kepada segenap malaikat yang mendekatkan diri kepada allah, terutama kepada penghulu kita syaikh abdul qadir jailani. (Lanjutkan membaca al-fatihah)

Bacaan al-fatihah

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
ALHAMDULILLAAHI ROBBIL’AALAMIIN. ARROHMAANIR ROHIIM. MAALIKIYAUMIDDIN. IYYAAKANA’BUDU WA IYYAAKANASTA’IIN. IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM. SHIROOTHOL LADZIINA AN’AMTA’ ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUUBI’ALAIHIM WALADHAALLIIN. AMIIN.

ARTINYA :

Dengan nama allah yangmahapengasih lagimahapenyayang.segala puji bagi allah,tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang menguasai hari pembalasan. hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah pula kami memohon pertolongan. tunjukanlah kami kejalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga engkau kabulkan permohonan kami.

Doa Tahlil Ununtuk orang meninggall

*Keterangan : Silahkan bacakan orang yang dimaksud pada titik-titik yang berwarna mereah.

ILAA JAMII’II AHLIL QUBUURI MINAL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAATI WALMU’MINIINA WALMU’MINAATI MIN MASYAARIQIL ARDHI WA MAGHOORIBIHAA BARRIHAA WA BAHRIHAA KHUSUSON AABAA-ANAA WA UMMA HAATINAA WA AJDAADANAA WA JADDAATINAA WA MASYAAYIKHONAA WA MASYAAYIKHO MASYAAYIKHINAA WA ASAATIDZATINAA WAHUSHUUSHOON ILARRUHI (……) WA LIMANI IJTAMA’NAA HAA HUNAA BI SABABIHI. (AL-FATIHAH).

ARTINYA :

kepada segenap ahlikubur kaum musliminlakidan perempuan, kaum mukminin laki dan perempuan dari timur dan barat, baikyang ada di darat maupun dilaut,terutama kepada para bapakdan ibu kami, para nenek laki dan perempuan kami, kepada syaikh kami dan syaikhnya syaikh kami, kepada gurunya gurukami, dan kepadaorang yang menyebabkan kami sekalian berkumpul disini. (Membaca Al-fatihah)

Doa tahlil membaca surat al-fatihah

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
ALHAMDULILLAAHI ROBBIL’AALAMIIN. ARROHMAANIR ROHIIM. MAALIKIYAUMIDDIN. IYYAAKANA’BUDU WA IYYAAKANASTA’IIN. IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM. SHIROOTHOL LADZIINA AN’AMTA’ ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUUBI’ALAIHIM WALADHAALLIIN. AMIIN.

ARTINYA :

Dengan nama allah yangmahapengasih lagimahapenyayang.segala puji bagi allah,tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang menguasai hari pembalasan. hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah pula kami memohon pertolongan. tunjukanlah kami kejalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga engkau kabulkan permohonan kami.

Doa tahlil surat al-ikhlas

*Keterangan : Surat Al-ikhlas ini dibaca sebanyak 3x

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
QULHUWALLOOHU AHAD. ALLOOHUSHSHOMAD. LAM YALID WALAM YUULAD. WALAM YAKULAHUUKUFUWAN AHAD.

ARTINYA :

Dengan nama allah yang maha pengasih lagimaha penyayang. katakanlah : dialah allah yang maha esa. allah adalah tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. dia tidak beranak dan tidak diperanankan. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia.

Bacaan laailaaha illallooh

LAA ILAAHA ILLALLOOHU, ALLOOHU AKBAR WALILLAAHILHAMDU.

ARTINYA :

tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, allah maha besar dan kepada allah segala puji.

Doa tahlil surat al-falaq

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
QUL A’UUDZU BROBBILFALAQ. MINSYARRI MAA KHOLAQ. WAMINSYARRI GHOOSIQIN IDZAA WAQOB. WAMINSYARRINNAFFAATSAATIFIL’UQOD. WAMINSYARRI HAASIDIN IDZAA HASAD.

ARTINYA :

Dengan nama allah yang maha pengasih lagimaha penyayang. katakanlah : aku berlindung kepada tuhan yng menguasai waktu subuh. dari kejahatan makhluknya. dan dari kejahatan malam apabila telah gelapgulita. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. dan darikejahatan orang-orang yang dengkiapabila iamendengki.

Lafadz laailaaha illallooh

LAA ILAAHA ILLALLOOHU, ALLOOHU AKBAR WALILLAAHILHAMDU.

ARTINYA :

tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, allah maha besar dan kepada allah segala puji.

 

Doa tahlil surat annas

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
QUL A’UUDZU BIROBBINNAAS.MALIKINNAAS. ILAAHINNAAS.MINSYARIIL WASWAASILKHONNAAS. ALLADZII YUWASWISU FIISHUDUURINNAAS. MINAL JINNATI WANNAAS.

ARTINYA :

Dengan nama allah yang maha pengasih lagimaha penyayang. katakanlah : aku berlindung kepada tuhan manusia, raja manusia. sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syetan yang biasa bersembunyi, yang membisikan kejahatan kedalam dada manusia, dari syetan dan manusia.

Lafadz bacaan tahlil

LAA ILAAHA ILLALLOOHU, ALLOOHU AKBAR WALILLAAHILHAMDU.

ARTINYA :

tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, allah maha besar dan kepada allah segala puji.

Membaca Surat Al-Baqoroh

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
ALIF LAAMMIIM. DZAALIKAL KITAABU LAAROIBA FIIHI HUDAN LIL MUTTAQIIN. ALLADZIINA YU’MINUUNA BILGHOIBI WAYUQIIMUUNASH SHOLAATA WA MIMMAA ROZAKNAA HUM YUNFIQUUNA. WALLADZIINA YU’MINUUNA BIMAA UNZILA ILAIKA WAMAA UNZILA MINQOBLIKA WABIL AAKHIROTI HUM YUUQINUUN. ULAA-IKA’ALAAHUDAN MIRROBBIHIM WA ULAAIKA HUMUL MUFLIHUUN.

ARTINYA :

Dengan nama allah yang mahapengasih lagi maha penyayang. alif laammiim.demikian itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. yaitu mereka yang beriman kepada yang ghoib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka. dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari tuhannya, dan merekalah ,orang-orang yang beruntung.

Doa tahlil setelah membaca alif laammiim

WA ILAAHUKUM ILAAHUN WAAHIDUN LAAILAAHAILLAAHUWAROHMAANURROHIIM

ARTINYA :

Dan tuhan kalianadalah tuhan yang maha esa. tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya dia. yang maha pengasih lagi maha penyayang.

AYAT KURSI

ALLOOHU LAAILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUUMULAA TA’KHUDZUHUU SINATUWWALAA NAUM. LAHUUMAA FISSAMAAWAATI WAMAA FIL ARDHI MAGDZAL LADZII YASYFA’U INGDAHU ILLAA BI IDZNIHII.YA’LAMUMAA BAINAAIDIIHIM WAMAA KHOLFAHUMWA LAA YUHIITHUUNA BISYAI-IN MIN ILMIHI ILLAA BIMAASYAA-A WASI’A KURSIYYUHUS SAMAA WAATI WAL ARDHO WALAA YA-UUDHUHU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ALIYYULAZHIIM.

ARTINYA :

Allah, tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya dia. yang hidup kekal lagi berdiri sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur kepunyaannya apa yang ada dilangit dan di bumi.siapakah yang akan dapat memberikan syafa’at disisinya tanpa mendapat izin darinya? dia mengetahui apa-apa yang ada dihadapan mereka dan dibelakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatudari ilmunya kecuali apa yang dikehendaki nya. kursi allah meliputi langit dan bumi. dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha agung.

Doa tahlil sesudah ayat kursi

INNALLOOHA WA MALAA-IKATAHUU YUSHOLLUUNA ALAN NABIYYI YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU SHOLLU ALAIHI WA SALLIMUU TASLIMAAN.

ARTINYA :

Sesungguhnya allah dan para malaikat nya bersholawat untuk nabi. wahai orang – orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuk mereka dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

*Keterangan : Dibaca sebanya 3x

ALLOHUMMA SHOLLI’ALAA MUHAMMADIN. ALLOOHUMMA SHOLLI’ALAIHI WASALLIM.

ARTINYA :

Wahai tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada (nabi) muhammad. wahai tuhanku,limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada beliau.

*Keterangan : Dibaca sebanyak 33x

SUBHAANALLOOHI WA BIHAMDIHI. SUBHAANALLOOHIL’ADHIIMI

ARTINYA :

Maha suci alloh dan dengan memuji kepadanya. maha suci alloh yang maha agung.

*Keterangan : Dibaca sebanyak 3x
ASTAGHFIRULLOOHAL’AZHIIM

ARTINYA :

Aku memohon ampun kepada allohyang maha agung.

 

AFDHOLUDZ DZIKRI FA’LAM ANNAHUU : LAAILAAHA ILLALLOOHU HAYYUN MAUJUUD. LAA ILAAHA ILLALLOOHU HAYYUN MA’BUUD. LAA ILAAHA ILLALLOOHU HAYYUN BAAQ.

LAAILAAHA ILLALLOOHU (Dibaca 33 kali)
LAA ILAAHA ILLALLOOHU MUHAMMADUR RASUULULLOOH.

ARTINYA :

ketahuilah, bahwa sanya dzikiryang paling utama itu : tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah yang maha hiduplagi maujud (ada). tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah yang maha hidup lagi disembah. tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah yang maha hidup lagi kekal. (tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah100x). tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, muhammadadalah rasul allah.

DOA SETELAH SELESAI TAHLIL

A’UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHOONIR ROJIIM. BIS-MILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM. ALHAMDULILLAAHI ROBBIL’AALAMIIN, HAMDASY SYAAKIRIINA HAMDAN NAA’IMII-NA HAMDAN YUWAAFII NI’AMAHUU WA YUKAAFIL MAZIIDAHU YAA ROBBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YANBAGHII LI JALAALI WAJHIKI WA’AZHIIMI SULTHOONIKA. ALLOOHUMMA SHOLLI WA SALLIM’ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA’ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMADIN. ALLOOHUMMA TAQOBBAL WAAUSHIL STAWAABA MAA QORO’NAAHU MINAL QUR’AANIL ADZIIMI WAMAA HALLAL NA WAMAA SABBAHNAA WA MASTAGHFARNAA WA MAA SHOLLAINAA’ ALAASAYYIDINAA MUHAMMADIN SHO-LLALLOOHU’ALAIHI WASALLAMA HADIYYATAN WAASHILATAN WAROHMATAN NAAZILATAN WABAROKATAN SYAAMILATAN ILAA HADHOROOTI HABIIBINAA WA SYAFII’INAA WA QURROTI ‘AININAA SAYYIDINAA WA MAULAANA MUHAMMADIN SHOLLALLOOHU’ALAIHI WA SALLAMA WA ILAA JAMI’I IKHWAA-NIHI MINAL ANBIYAA-I WAL MURSALIINA WA AULIYAA-I WASY SYUHADAA-I WASHSHOOLIHINA WASH SHOHAABATI WATTAABI’IINA, WAL ULAMAAIL ‘AAMILINA WAL MUSHONNIFIINAL MUKHLISHIINA WA JAMII’IL MUJAAHIDIINA FII SABBIILILLOOHI ROBBIL ‘AALAMINA WAL MALAAIKATIL MUQORROBIINA KHUSUUSHON SAYYIDINAA SYAIKHI ‘ABDIL QOODIRIL JAILAANII TSUMMA ILAA JAMII’I AHLIL QUBUURI MINAL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAATI WAL MU’MINIINA WAL MU’MINAATI MIN MASYAARIQIL ARDHIWA MAGHOO-RIBIHAA BARRIHAA WA BAHRIHAA KHUSUU-SON AABAA ANAA WA UMAAHATINAA WA AJDAADANAA WA JADDAATINAA WA NAKHUSHSHU KHUSHUSHON MANIJ TAMA’NAA HAA HUNAA BI SABABIHII WA LI AJLIHII. ALLOOHUM-MAGHFIRLAHUM WARHAMHUM WA AAFIHIM WA’FUANHUM. ALLOOHUMMA ANZILIR ROHMATA WAL MAGHFIROTA ALAA AHLIIL QUBUURI MIN AHLI LAA ILAAHA ILLALLOOHU MUHAMMADUR ROSUULULLOOH ROBBANAA AATINAA FID DUNYAA HASANATAN WAFIIL AAKHIROTI HASANATAN WA QINNAA ADZAABANNAAR. SUBHAANA ROBBIKA ROBBIL IZZATI AMMAA YASHIFUUNA WA SALAAMUN ALALMURSALIINA WALHAMDULILLAAHI ROBBIL’AALAMIIN : (Al-Fatihah)

ARTINYA :

Aku berlindung kepada allah dari godaan syetan yang terkutuk. dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.segalapuji bagi allah, tuhan semesta alam. sebagai mana pujian orang-orang yang bersyukur dan orang yang ingat dan orang-orang yang memperoleh nikmat.mereka memuji dan dengan pujian yang sesuai dengan nikmatnya dan mungkin ditambah lagi nikmatnya. wahai tuhan kami, bagimulah segala puji, karena patuhlah terhadapkemulyaan dan ke agungan kekuasaanmu.wahai tuhanku, limpahkanlah rahmat dan salam kepada jungjungan kami, yaitu (nabi) muhammad., dan kepada keluarga jungjungan kami nabi muhammad. wahai tuhanku, terimalah dan sampaikanlah pahala ayat-ayat Al-Quran yang agung, yang telah kami baca dalam tahlil kami, tasbih dan istigfar kami, serta bacaan sholawatkamikepadajungjungan kami nabi muhammad SAW, sebagai hadiah yang dapat sampai, rahmat yangturun dan berkah yang cukup kepada yang terhormat kekasih kami, penolong dan buah mata kami, jungjungan dan pemimpin kaminabi muhammad SAW, dan kepada yang terhormat segenap sahabatnya daripada nabi dan rosul, para wali dan syuhada, yang gugur dalam membela agama allah, orang-orang sholeh, para shahabat dan tabi’in, paraulama yang mengamalkan ilmunya, dan kepada para pengarang yang iklas, dan kepada para pejuang pembela agama allah, tuhan semesta alam, dan kepada segenap malaikat, yang mendekatkan diri kepada allah terutama pahala tersebut kepada jungjungan kami syaikh abdul qodir jailani. kemudian kepada segenap ahli kubur yang muslim laki dan perempuan, mukmin laki dan perempuan dari dunia timur dan barat, di darat dan dilaut, dan terutama kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek laki dan perempuan kami,dan terutama kepada orang yng menyebabkan kami sekalian berkumpul disini, demi untuk keperluannya. wahai tuhanku, ampunilah dosa mereka, kasihanilah mereka, dan maafkanlah kesalahan mereka. wahai tuhanku, turunkanlah rahmatdan ampunan kepada ahli kubur yang ahlimengucapkan; laa ilaaha illalloohu muhammadur rosululloh, tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, muhammad rasul allah. wahaituhanku, tunjukanlah kami kebenaran dengan jelas dan biarkan kami mengikutinya serta tunjukanlah kami perkara yang batal dengan jelas pula dan biarkan kami menjauhinya. wahai tuhanku, berikanlah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat nanti, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. maha suci allah, tuhan yang bersih dari sifat-sifat yang diberikan orang- orang kafir,. smoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada para utusan nya,dan segala puji bagi allah, tuhan semesta alam. (Langsung membaca surat Al-Fatihah).

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
ALHAMDULILLAAHI ROBBIL’AALAMIIN. ARROHMAANIR ROHIIM. MAALIKIYAUMIDDIN. IYYAAKANA’BUDU WA IYYAAKANASTA’IIN. IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM. SHIROOTHOL LADZIINA AN’AMTA’ ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUUBI’ALAIHIM WALADHAALLIIN. AMIIN.

ARTINYA :

Dengan nama allah yangmahapengasih lagimahapenyayang.segala puji bagi allah,tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang menguasai hari pembalasan. hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah pula kami memohon pertolongan. tunjukanlah kami kejalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga engkau kabulkan permohonan kami.

Nah itulah doa-doa tahlil yang sering dibacakan padasaat bertahlil pada orang yang meninggal, semoga artikel yang kami bagikan disini bermanfaat buat teman-teman semuanya.

Mempelajari bacaan doai ftitah dan artinya

Doa iftitah – adalah doa yang dibacakan pada saat sholat, tepatnya pada saat setelah kita melakukan takbiratul ihram (takbir yang pertama setelah membaca niat), Nah disinilah kita disunahkan untuk membaca doa iftitah ini sebelum kita membaca surat al-fatihah, untuk bacaan doa iftitah lengkap dengan arab dan latinnya teman – teman bisa mempelajarinya pada artikel di bawah ini, yang sudah kami tuliskan, doa iftitah ini kami kutip dari kitab fasolatan, berikut doa nya.

DOA IFTITAH

Allahu akbar kabiiroo wal-hamdu lillaahi katsiiro wa subhaanallaahibukrotaw wa ashiilaa, Innii wajjahtu wajhiya lil-ladzii fathoros-samaawaati wal ardho haniifam muslilaw wamaa ana minal-musyrikiin, Innaa sholaatii wanusukii wamahyaaya wamamaatii lillaahirabbil-aalamiin. laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa ana minal-muslimiin.

ARTINYA :

Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji hanya kepunyaan allah, pujian yang banyak, dan maha suci allah diwahtu pagi dan petang. kuhadapkan wajahku (hatiku) kepada tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk allah, tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan nya, dan aku golongan dari orang muslimin.

 

Nah teman – teman itulah doa iftitah yang di bacakan setelah takbiratul ihram dalam sholat, silahkan teman – teman pelajari, dan hafalkan, untuk doa iftitah sebenarnya bukan hanya yang di atas saja, namun masih ada lagi doa iftitah yang lainnya, berikut adalah doa iftitah yang lainnya yang mungkin bisa sobat atau kita bersama mempelajarinya juga.

DOA IFTITAH YANG LAINNYA

LATINNYA : Allaahumma baa’id bainii wabaina khathaayaaya kamaa baa’adta bainal-masyriqi wa maghrib. Allaahumma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqats tsaubul-abyadhu minad-danas. Allaahumaghsilnii min khathaayaaya bil-maa’i wats-tsalji wal-barad.

ARTINYA :

Ya allah, jauhkanlah daripada kesalahan dan dosa sebagai mana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat, Ya allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosa sebagai mana bersihnya kain putih dari kotoran, Ya allah, sucikanlah segala kesalahan ku dengan air, salju dan air embun sebersih – bersihnya.

Nah teman – teman kajian muslim itulah doa iftitah yang dapat kami bagikan dalam kesempatan kali ini, semoga artikel ini bisa menjadi bahan referensi buat teman – teman yang lagi mempelajari doa iftitah ini, nah untuk penulisan artikel kali ini saya cukupkan sampai disini, jika ada waktu luang mungkin saya akan melengkapinya dengan hadits shahih tentang doa iftitah, sampai disini dulu ya, akhir kata saya ucapkan wasalam.

source : http://www.kajianmuslim.net/2017/04/bacaan-doa-iftitah-dalam-sholat-lengkap-dengan-arab-latin-dan-artinya.html

Surat lamaran kerja yang baik dan benar

Hai sobat http://www.sumberarticles.com – pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, mungkin terdapat banyak sekali artikel yang membahas tentang cara membuat lamaran pekerjaan ini, akan tetapi tidak ada salahnya saya bagikan cara membuat Contoh surat lamaran kerja berdasarkan pengalaman saya selama melamar ke berbagai perusahaan yang cukup bonafit.

Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan :

 

Tanggal-Bulan-Tahun-Kota

Kepada yth
Bapak / Ibu Pimpinan Personalia
PT….
Kawasan industri kota bukit indah Blok … No …
Purwakarta (Kode Pos) Indonesia
Perihal : Permohonan Kerja

Dengan Hormat,
Bahwa yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :
No HP :
E-Mail :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan kerja kepada perusahaan yang bapak / ibu pimpin, Dengan ini maka saya lampirkan berkas – berkas sebagai berikut.

Daftar riwayat hidup
Photo copy ijazah
SKHU
Photo copy KTP
Photo copy Sertifikat
Photo copy SKCK
Photo copy Kartu Kuning
Photo copy Akta Kelahiran
Photo copy surat keterangan kerja (paklaring)
Photo copy Kartu keluarga
Pas photo 4×6

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar- benarnya, atas perhatian bapak / ibu saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya

Nama penulis

Untuk permohonan kerja di atas bisa kalian tulis tangan agar proses pengajuan surat lamaran kerja kalian lebih sopan dan dihargai.

Keterangan :

1. Daftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidup bisa kalian dapatkan suratnya di toko, jika sobat punya komputer alangkah baiknya di ktik dan di prin sendiri.

2. Sertifikat
Untuk sertifikat bisa kalian lampirkan jikalau punya, sertifikat ini adalah bukti dari tempat ketika kalian magang, photo copy sertifikat tersebut dan lampirkan, dengan begitu akan memperkuat diterimanya lamaran kerja kalian, karena mereka kan berfikir bahwa kalian punya cukup pengalaman di tempat kerja.

3. SKCK
SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Surat ini bisa kalian dapatkan di kantor kepolisian, tinggal datangi saja kantor kepolisian setempat dan bilang bahwa kalian maumembuat surat SKCK.

4. Kartu Kuning
Kartu kunig ini bisakalian dapatkan di disnaker kota kalian masing – masing, silahkan datangi disnaker, selain itu kalian juga bisa cek lowongan kerja yang ada di disnaker, PT apa saja yang sedang membutuhkan tenaga kerja sembari membuat kartu kuning.

5. Surat Keterangan Kerja
Kalian bisa memdapatkan surat ini jikakalian sudah bekerja pada suatu perusahaan ketika kalian habis kontrak, nah jika kalian akan melamar ke perusahaan lain silahkan cantumkan surat ini.

Sumber : http://www.sumberarticles.com/2017/09/contoh-surat-lamaran-kerja-terbaru-yang-baik-dan-benar.html

bacaan doa sesudah adzan dan iqomah

Assaamu’alaikum, Salam sapa saya kepada teman-teman yang selalu berkunjung ke blog ini, Dan alhamdulillah saya masih diberi kesehatan sehingga saya masih dapat memantengi blog ini untuk membagikan artikel seputar Doa dan yang lainnya, Seperti janji saya pada kesempatan sebelumnya ketika membagikan artikel tentang Doa Sesudah Wudhu saya akan menuliskan artikel yaitu Doa setelah adzan, Dan berikut dibawah ini adalah Doanya…

Doa Setelah Adzan

“Bismillaahirrahmaanirrahiim”
“Allaahumma rabba haadzihida da’watittaammati wash shalaatil qaaimatiaati muhammadanil wasilata walfadhiilata wab’atshumaqoomam mahmuudanilladzii wa’adtah”

Artinya :
Ya allah, Tuhan dari seruan yang amat sempurna ini, dan shalat yang ditunaikan, berikanlah kepada muhammad perantara dan keutamaan dan tempatkan lah beliau di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.”

 

Itulah Doa Setelah mendengan seruan adzan, tetapi tidaklah lengkap kalo hanya doa setelah adzan saja yang dituliskan, Berikut ini kami tuliskan juga Doa ketika mendengar suara adzan arab latin lengkap dengan artinya di bawah ini…

Doa Ketika Mendengar Suara Adzan

“Bismillaahirrahmaanirrahiim”
“Allahummaj’alnaa minal muflihiin”

Artinya :
“Wahai tuhan kami, jadikanlah kami dan golongan orang-orang yang beruntung”.

Tips agar terhindar dari stress yang berkepanjangan

Pada jaman ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia, ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh kita maupun orang lain, di antaranya adalah permasalahan lahir, batin, ataupun kejiwaan, dimuali dari sini muncullah berbagaimacam cara untuk bisa mengatasi prombematika hidup dengan berbagai macam cara/usaha, agar permasalahan yang dihadapi bisa benar-benar teratasi dan kita bisa terhidar dari stress yang berkepanjangan dari permasalahan lahir maupun batin, tujuan dari mengatasi masalah ini tidak lain hanyalah untuk mendapatkan atau meraih ketenangan hati, ketenangan hidup yang sebenarnya.

Kenapa orang bisa mengalami stess?…
Dari banyaknya penyebab orang yang mengalami hal seperti ini tidaklain adalah karena orang tersebut tidak memiliki keyakinan terhadap dzat yang maha kuasa, dengan tidak memilikinya keyakinan terhadap tuhan sang pencipta alam, ini membuat mereka hidup seakan-akan hanya akan mengalami hidup sekali saja, terlalu cintanya mereka terhadap alam dunia yang sifatnya hanya sementara telah menjadikan seseorang menjadi kehilangan arah dan tujuan, sehingga terlalunya memikirkan permasalahahan/konflik hidup yang ber belit – belit, mereka lupa akan akhirat yang sebenarnya adalah tempat yang akan kita tuju, permasalahan yang seperti inilah yang menjadikan tingginya tekanan pada manusia sehingga terjadinya gangguan kejiwaan.

Berikut ini mari kita bahas beberapacara untuk meraih ketenangan hati agar kita bisa terhindar dari permasalahan yang mengakibatkan stress yang berkepanjangan.

Shalat sebagai obat stress… Apa hubungannya stress dan shalat?
Apakah anda mengalami stress, shalat adalah obat yang paling ampuh untuk menangani stress yang berkepanjangan, dengan shalat itu akan mengingatkan anda kepada dzat yang maha asih lagi maha penyayang, dan mengingatkan anda bahwa hidup didunia ini hanaya sementara, dengan begitu maka segala permasalahan yang sedang ada hadapi akan anda anggap sebagai ujian dari jalannya hidup yang diberikan oleh allah SWT untuk meningkatkan drazat manusia di antara manusia dan makhluknya, lebih rajin lah untuk melaksanakan shalat 5 waktu, lakukanlah shalat malam hari, shalat hajat, shalat tahajud, shalat istikharah, shalatlah tepat pada waktunya isya, shubuh, dzuhur, ashr,maghrib, janganlupa baca juga doa qunut saat melaksanakan shalat shubuh, dan apabila anda masih mengalami stress yang berkepanjangan itu mungkin ibadah shalat sunnah ada masih kurang dari segi ke khusuan nya, perbanyaklah shalawat kepada nabi muhammad saw, perbanyak wirid dan dzikir, ber doa setelah sholat, dengan begitu anda bisa terbebas dari dari permasalahan yang mengakibatkan stress yang berkepanjangan, jangan lupa perbanyak juga shalat dhuha agar rezeki kita dipermudahkan oleh allah swt.